Fa

شرکت نصر قبرس
بازگشت

شرکت نصر قبرس

صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی


شرکت نصر قبرس بعنوان یکی دیگر از شرکت های اقماری گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه در جهت انجام فعالیت های واردات و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مختلف تاسیس شد.