Fa

جزئیات مطلب
بازگشت
بازدید معاون محترم وزیر و رئیس شیلات ایران، جناب آقای دکتر صالحی و هیت همراه از مرکز عمل آوری و بسته بندی میگوی شرکت کاسپین کیان پاد (گروه جهاد نصر حمزه)

۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بازدید معاون محترم وزیر و رئیس شیلات ایران، جناب آقای دکتر صالحی و هیت همراه از مرکز عمل آوری و بسته بندی میگوی شرکت کاسپین کیان پاد (گروه جهاد نصر حمزه)

انصاری شرکت کاسپین کیان پاد ۵۵۳ مرتبه

 خلاصه

بازدید معاون محترم وزیر و رئیس شیلات ایران، جناب آقای دکتر صالحی و هیت همراه از مرکز عمل آوری و بسته بندی میگوی شرکت کاسپین کیان پاد (گروه جهاد نصر حمزه)
بازدید معاون محترم وزیر و رئیس شیلات ایران، جناب آقای دکتر صالحی و هیت همراه از مرکز عمل آوری و بسته بندی میگوی شرکت کاسپین کیان پاد (گروه جهاد نصر حمزه) در روز چهارشنبه مورخ 96/6/27

درج دیدگاهدیدگاه های درج شده