Fa

طراحی و اجرای عملیات آماده سازی فاز 4 و 5 شهر جدید پرند
بازگشت

طراحی و اجرای عملیات آماده سازی فاز 4 و 5 شهر جدید پرند

طراحی و اجرای عملیات آماده سازی 290 هکتار از اراضی فاز 4 و 5 پرند شامل عملیات خاکی، زیرسازی، روسازی و آسفالت خیابان ها و شبکه معابر، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی ، شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه های توزیع آب شرب و بهداشتی، برق، گاز و مخابرات.