Fa

پرورش ماهیان خاویاری
بازگشت

پرورش ماهیان خاویاری

شرکت کاسپین کیان پاد در زمینه پرورش ماهیان خاویاری به عنوان ارزشمندترین گونه دریای خزر با اجرای فرآیند بهگزینی در سالهای متمادی در حال حاضر دارای 4000 عدد فیل ماهی در اوزان مختلف (1600 عدد پیش مولد پلاک گذاری شده) بوده و فعالیت خود را به صورت مدیریت جامع در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ابوالشهداء قایمی (رحیم آباداستان گیلان) به مساحت 12000 متر مربع، دارای 43 استخر فعال و در مجموع 4000 متر مربع فضای مفید و حق برداشت 400 لیتر /ثانیه آب به عنوان سایت پشتیبان و مرکز ساحلی چابکسر (سایت تحقیقات کاربردی ماهیان خاویاری- استان گیلان ) دنبال نموده و در حال احداث مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید پرویزی (لاریم استان مازندران ) به مساحت 84000 متر مربع به عنوان سایت اصلی با ظرفیت تولید 1600 تن گوشت و 25 تن خاویار در سال در فاز اول بوده و ساخت فازهای بعدی در دستور کار قراردارد.
از مهمترین دستاوردهای شرکت در این حوزه می توان به کد گذاری تمامی پیش مولدین و شناسنامه دار کردن آنها ونیز حفظ ذخایر ژنتیکی اشاره کرد.