Fa

پرورش میگو
بازگشت

پرورش میگو

شرکت کاسپین کیان پاد به عنوان واحد تولیدی پیشرو در بخش پرورش میگو در منطقه گمیشان استان گلستان دارای 10 مزرعه 20 هکتاری و 130 استخر بوده (مساحت کل 200 هکتار و مساحت مفید 156 هکتار) بوده و در سال 1395 موفق به تولید 400 تن میگو گردید و به عنوان پرورش دهنده نمونه میگو در استان مطرح گردید.
از مهمترین دستاوردهای شرکت با توجه به انجام چندین پروژه تحقیقاتی و اجرایی در این بخش می توان به بومی سازی دانش فنی پرورش میگو در منطقه، اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم (حدود 300 نفر )، ثبت رکورد های بالاترین میزان تولید در واحد سطح، بازماندگی و سایر شاخص های تولید اشاره نمود . این شرکت دستیابی به تولید 1000 تن میگو را در اهداف خود قرارداده است.