Fa

حوزه های فعالیت
بازگشت

الف - اجرای پروژه های عمرانی در رشته های آب، راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نقت و گاز و کشاورزی به صورت EPC و PC

ب - تولید و پرورش انواع آبزیان و عرضه ی آن در بازارهای داخلی و خارجی بویژه میگو، ماهیان خاویاری و قزل آلا با تمرکز بر استان های شمالی کشور بصورت سرمایه گذاری، مطالعه و اجرای طرح های آبزی پروری.

ج - سرمایه گذاری در طرح های مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، بهداشتی و درمانی، سیاحتی و کشاورزی به صورت مشارکت و مستقل.